Ο αντίκτυπος της ναυμαχίας στην Ανατολή

    Πίνακας του Andrea Micheli που εικονίζει οθωμανό ναύαρχο καθώς διευθύνει μάχη σώμα με σώμα  Στο Στρατιωτικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, ένα τεράστιο ανάγλυφο κοσμεί τη μεγάλη αίθουσα του ισογείου. Αναγράφονται εκεί οι μεγαλύτερες (νικηφόρες) μάχες των Οθωμανών και του νεότερου Τουρκικού κράτους. Η ναυμαχία της Πρέβεζας είναι εκεί. Αυτή της Ναυπάκτου απουσιάζει. Για την εθνική ιστοριογραφία της Τουρκίας η Ναυμαχία αποτελεί ακόμη μελανή σελίδα. Ωστόσο δεν αποσιωπάται στις οθωμανικές πηγές. Γεγονός είναι ότι τόσο ο Katib Çelebi, συγγραφέας του μνημειώδους έργου για τους θαλασσινούς πολέμους των Οθωμανών, όσο και ο ουγγρικής καταγωγής ιστοριογράφος Ibrahim Peçevi αφιερώνουν εκτενή αποσπάσματα στη ναυμαχία. Οι Οθωμανοί υπήρξαν ανέκαθεν πραγματιστές. Η ήττα τους μπορεί να ανέκοψε την προς δυσμάς εξάπλωσή τους, τους έκανε ωστόσο να συνειδητοποιήσουν ότι έπρεπε να προβούν σε δομικές αλλαγές στη ναυτική τους τεχνολογία, να επενδύσουν περισσότερο σε πυροβόλα όπλα και, το κυριότερο, να εμποδίσουν όσο μπορούσαν τη συνένωση των δυτικών δυνάμεων, δημιουργώντας προσδοκίες χωριστά στην καθεμιά για οικονομικά οφέλη από τη συνεργασία της μαζί τους και υπογράφοντας, χωριστά με την καθεμιά και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τις περίφημες “διομολογήσεις”.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ESPA logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA logo