Τρισδιάστατη Αναπαράσταση Γαλέρας

Το βασικό πολεμικό πλοίο από την αρχαιότητα και ως τις αρχές του 17ου αιώνα. Αποτελούσε εξέλιξη της ελληνικής τριήρους του 5ου αιώνα π.Χ., με τις αναγκαίες προσαρμογές για την ενσωμάτωση πυροβόλων όπλων. 
Στο πλαίσιο του δικτυακού τόπου, αναπτύχθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα μιας ενετικής και μιας οθωμανικής γαλέρας τα οποία μπορείτε να εξερευνήσετε επιλέγοντας διάφορα σημεία τους.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
ESPA logo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ESPA logo